Συνέδρια
Μ. Βρετανία University College London, Gower Street, London WC1E 6BT

e-mail.: bobby.xinyue.10@ucl.ac.uk
Ιστοσελίδα e-mail.: beatrice.vela.10@ucl.ac.uk

Εκπαίδευση στην αρχαιότητα

13 - 14 Σεπτεμβρίου 2012

Παγκόσμιο διεπιστημονικό συνέδριο με τίτλο “Educating the future generation: teaching, learning, and antiquity” θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Λονδίνο.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθούν οι ποικίλλοι τρόποι με τους οποίους οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι αντιλαμβάνονταν την εκπαίδευση, τους τρόπους με τους οποίους την ασκούσαν και τις αξίες τις οποίες θεωρούσαν σημαντικές να μεταδοθούν στους νεότερους. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνονται υπόψιν ο ηθελημένος ή μη διδακτικός χαρακτήρας λογοτεχνικών έργων, οι θεωρητικές πραγματείες περί εκπαίδευσης αλλά και τα πρακτικά εκπαιδευτικά βοηθήματα ( π.χ. γραμματικές) που συντάχθηκαν κατά την αρχαιότητα. Εξετάζεται τέλος το πώς ο παιδευτικός χαρακτήρας των αρχαίων έργων επηρέασε την πρόσληψη της αρχαιότητας στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.

Στο συνέδριο προσκαλούνται να συμμετάσχουν με παρουσιάσεις τους μεταπτυχιακοί σπουδαστές και νέοι ερευνητές που ασχολούνται με τους τομείς των Κλασικών Σπουδών, της πρόσληψης της αρχαιότητας, της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης και της Διδακτικής.

Περιλήψεις έκτασης όχι μεγαλύτερης των 300 λέξεων αποστέλλονται στa email beatrice.vela.10@ucl.ac.uk και bobby.xinyue.10@ucl.ac.uk και με καταληκτική ημερομηνία 10 Μαρτίου 2012.

Οι διοργανωτές

Beatrice da Vela, Bobby Xinyue