Άλλες εκδηλώσεις
29 Μαΐου 2023 Έναρξη
29 Μαΐου 2023 Λήξη
15.00-20.30 Ώρα
Ελλάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Λεωφ. Βασιλ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Εκδόσεις του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 2020-2023

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Εκδήλωση με τίτλο «Βιβλία για την Ιστορία. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 2020-2023» διοργανώνει τo Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι πρόσφατες έντυπες εκδόσεις των Τομέων Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Βυζαντινών Ερευνών και Νεοελληνικών Ερευνών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης