Άλλες εκδηλώσεις
4 Μαρτίου 2020 Έναρξη
4 Μαρτίου 2020 Λήξη
17:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (Wiener Laboratory), Σουηδίας 54, Αθήνα

Τηλ.: 213 0002400 (εσωτ. 133)
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Γεωαρχαιολογία στη Στελίδα

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Διάλεξη του Justin A. Holcomb (Boston University, Department of Anthropology, Archaeology Program) με τίτλο «Geoarchaeology at Stelida, Naxos and the search for the Aegean Paleolithic».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων Fitch-Wiener που διοργανώνει η Βρετανική Σχολή σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.