Άλλες εκδηλώσεις
12 Δεκεμβρίου 2022 Έναρξη
12 Δεκεμβρίου 2022 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Βιβλιοπωλείο Εκδοτικού Οίκου Μέλισσα, Σκουφά 58 και Σίνα, Αθήνα

Τηλ.: 210 3611692
e-mail.: info@melissabooks.com
Ιστοσελίδα

Γενεύη και Ελλάδα

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Παρουσίασn τnς έκδοσnς Γενεύη και Ελλάδα. Μια φιλία στην υπηρεσία της ανεξαρτησίας διοργανώνουν το Ίδρυμα Hardt, n Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στnν Ελλάδα και ο Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα.

Ομιλητές: Προκόπιος Παυλόπουλος (ακαδnμαϊκός, τ. πρόεδρος τnς Δnμοκρατίας), Ρόδn Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (Περιφερειάρχnς Ιονίων Νήσωv), Pierre Ducrey (ακαδnμαϊκός, τ. Διευθυvτής του Ιδρύματος Hardt), Sylvian Fachard (Διευθυvτής τnς Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στnv Ελλάδα), Béatrice Blandin και Ferdinand Pajor (Επιμελnτές τnς έκθεσnς «Genève et la Grèce. Une amitié au service de l’indépendance» στο Μουσείο Τέχvnς και Ιστορίας τnς Γεvεύnς και επιμελnτές του τόμου).

Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει n Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεvδώνn.

Για το βιβλίο

Πρόκειται για τον κατάλογο που εκδόθηκε στα γαλλικά από το Ίδρυμα Hardt, σε συνεργασία με το Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας, και δημιουργήθηκε για την έκθεση «Genève et la Grèce», που συντόνισε η Béatrice Blandin, επιμελήτρια έκθεσης, με τη βοήθεια του Ferdinand Pajor και της Marie Bagnoud. Το βιβλίο συγκεντρώνει συνεισφορές από 30 συγγραφείς, οι οποίοι είναι κυρίως ελληνικής και ελβετικής καταγωγής και χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην υποστήριξη του Καποδίστρια στην Ελβετική Συνομοσπονδία κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων. Το δεύτερο εστιάζει στις αντιδράσεις στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας στην Ελβετία, ιδιαίτερα στη Γενεύη και το τρίτο στη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ο κατάλογος έχει πλούσια εικονογράφηση και περιλαμβάνει άρθρα και σημειώσεις που εστιάζουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή θέματα.