Άλλες εκδηλώσεις
26 Φεβρουαρίου 2020 Έναρξη
26 Φεβρουαρίου 2020 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Αρχαϊκή ταφική αρχιτεκτονική στον Κεραμεικό

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Διάλεξη του Gerhard Kuhn (Marburg) με τίτλο «Archaische Grabarchitektur im Kerameikos von Athen» («Αρχαϊκή ταφική αρχιτεκτονική στον Κεραμεικό της Αθήνας)».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.