Άλλες εκδηλώσεις
16 Οκτωβρίου 2019 Έναρξη
16 Οκτωβρίου 2019 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: [email protected]
Ιστοσελίδα

Αρχαίοι αναλημματικοί τοίχοι

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

Διάλεξη του Θεμιστοκλή Μπιλή (Aθήνα) με τίτλο «Αρχαίοι αναλημματικοί τοίχοι: Συμβολή στη μελέτη της αρχαίας οικοδομικής».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.