Άλλες εκδηλώσεις
31 Οκτωβρίου 2019 Έναρξη
31 Οκτωβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Παρουσίαση της έκδοσης Du terrain à l’archive: les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherche, d’éducation et de culture (Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο: τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού) (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 34, Αθήνα 2019) διοργανώνει το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι: Στέφανος Δ. Ήμελλος (Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Επόπτης του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών), Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (τέως Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Laurent Sébastien Fournier (Πρόεδρος δικτύου Eurethno, Université d’Aix-Marseille), Γεωργία Κατσούδα (Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών), Παρασκευάς Καρασούλος (ποιητής, εκδότης) και Ευάγγελος Καραμανές (Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, επιμελητής της έκδοσης).