Εκθέσεις
21 Δεκεμβρίου 2018 Έναρξη
30 Σεπτεμβρίου 2019 Λήξη
08.00-20.00 Ώρα
Ελλάδα Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»), Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2313 306400
e-mail.: mbp@culture.gr
Ιστοσελίδα

Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα

21 Δεκεμβρίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 2019

Περιοδική έκθεση με τίτλο «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» διοργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πέντε επιλεγμένες οχυρωμένες θέσεις από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία που συνδέονται μεταξύ τους επειδή έχουν ιδρυθεί, κατασκευαστεί, ή ανακαινιστεί κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’ (527-565). Πρόκειται για το κάστρο της Ρεντίνας, το διατείχισμα της Κασσάνδρειας, το κάστρο της Πύδνας, το κάστρο του Πλαταμώνα και το κάστρο της Βελίκας. Παρουσιάζεται επίσης η πόλη της Θεσσαλονίκης, ως παράδειγμα τειχισμένης μητρόπολης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επικοινωνία και τα δίκτυα των δρόμων που διαμορφώθηκαν μεταξύ των οχυρών αλλά και στις οικονομικές και τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, αναδεικνύεται και η πορεία κάθε θέσης διαχρονικά.

Επιπλέον, η έκθεση αποτελεί άλλη μια ευκαιρία για το Μουσείο να αναδείξει σημαντικά ανασκαφικά ευρήματα της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας που φυλάσσονται στις αποθήκες του και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό.

Συμμετέχουν με εκθέματα: ΕΦΑ Λάρισας και ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΦΑ Λάρισας, ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης, ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ΕΦΑ Πιερίας, Αρχιεπισκοπή Ραβέννας, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Deutsches Archäologisches Institut, Athen), Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη. Κέντρο έρευνας μάσκας.

Είσοδος ελεύθερη.

Εγκαίνια: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 20:00.