Άλλες εκδηλώσεις
14 Οκτωβρίου 2019 Έναρξη
14 Οκτωβρίου 2019 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 26, Αθήνα

e-mail.: athens.arch.circle@gmail.com
Ιστοσελίδα

Ανοικοδομώντας ερείπια στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Διάλεξη του Samuel Holzmann με τίτλο «Rebuilding a ruin in Roman Thessaloniki: The “itinerant” Ionic temple and its repairs». Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς «Κύκλος – Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική».

Ο «Κύκλος» αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης σχετικών μελετών με σκοπό τη δημιουργία νέου πεδίου διαλόγου στη διεθνή αρχαιογνωστική κοινότητα, μέσω της διοργάνωσης ομιλιών σε ελληνικά ιδρύματα και ξένες αρχαιολογικές σχολές, καθώς επίσης και επισκέψεων στα ίδια τα μνημεία.

Oργανωτική Επιτροπή: Μαρία-Ευδοκία Βασενχόβεν, Nils Hellner, Alexander Herda, Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Georg Ladstätter, Βασιλεία Μανιδάκη, Jean-Charles Moretti, Jari Pakkanen, David Scahill, Ελισάβετ Σιουμπάρα.