Άλλες εκδηλώσεις
29 Νοεμβρίου 2018 Έναρξη
29 Νοεμβρίου 2018 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μακρή 11, Πλάκα

e-mail.: romanseminar@gmail.com
Ιστοσελίδα

Αθλήτριες στην Ύστερη Ελληνιστική και την Πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 

Διάλεξη της Georgia Tsouvala (Illinois State University) με τίτλο «Reconsidering the Evidence for Female Athletes in Late Hellenistic and Roman Greece» διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού Σεμιναρίου.

Το «Ρωμαϊκό Σεμινάριο» διοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Οργανωτική Επιτροπή: Δήμητρα Ανδριανού, Σταύρος Βλίζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης, Francesco Camia, Valentina Di Napoli, Dylan Rogers.