Συνέδρια
Ελλάδα Αθήνα

Τηλ.: (718) 768-3508
e-mail.: pwithers@iirpsemaill.org, nikosvakalis@libero.it
Ιστοσελίδα

Αθήνα: Κληρονομιά και μοντερνικότητα

4-15 Ιανουαρίου 2012

Συνέδριο με τίτλο «Athens: Heritage and Modernity. Exploration of the coexistence between historic and modern Athens» (Αθήνα: Κληρονομιά και Μοντερνικότητα. Διερεύνηση της συνύπαρξης ιστορικής και σύγχρονης Αθήνας), διοργανώνεται από το International Institute for Restoration and Preservation Studies.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στα θέματα διάσωσης και συντήρησης των μνημείων της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, ιστορικών, συντηρητών, καθώς και επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Πρόγραμμα του Συνεδρίου