Άλλες εκδηλώσεις
6 Νοεμβρίου 2019 Έναρξη
6 Νοεμβρίου 2019 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων, 2ος όροφος), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: sekretariat.athen@dainst.de
Ιστοσελίδα

Έλληνες και Φοίνικες στη δυτική Μεσόγειο

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Διάλεξη της Esther Rodríguez González (Mérida) με τίτλο «Greeks and Phoenicians in the Western Mediterranean: The Tartessic Archaeological Site of Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz, Spain)».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.