Άλλες εκδηλώσεις
19.00 Ώρα
Ελλάδα Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών, Πανεπιστημίου 6, 3ος όροφος, T. K. 10671 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3632824
e-mail.: culceneg@otenet.gr
Ιστοσελίδα

«Πρέσβεις εκ Κλαζομενών»

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

Διάλεξη με τίτλο «Ελλάς και Αίγυπτος στα σταυροδρόμια του αρχαϊκού κόσμου δια μέσου αρχαιοανθρωπολογικών στοιχείων: Πρέσβεις εκ Κλαζομενών στην Θράκη και στην Αίγυπτο» θα παρουσιάσει ο καθηγητής Αναγνώστης Αγελαράκης (Πανεπιστήμιο Adelphi, ΗΠΑ).