Σπήλαιο Θεόπετρας στη Θεσσαλία: Μια προϊστορία 130.000 χρόνων (Μέρος 1ο)

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος στο Σπήλαιο της Θεόπετρας παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η τοπογραφία, η στρωματογραφική ακολουθία, τα ανθρωπολογικά και τα ζωικά κατάλοιπα του σπηλαίου.