Πρόσκληση σε 4-6 ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων Αρχαιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπιστημών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε πρακτική άσκηση (field school) απευθύνει το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «Θαλής».

Αντικείμενο εργασιών

Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εργασίες υπαίθρου με διαφορετικές γεωφυσικές τεχνικές (μαγνητική χαρτογράφηση, Υπεδάφειο Ραντάρ), χαρτογράφηση με συστήματα GPS, θεωρητικές και πρακτικές διαλέξεις για την επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία των χωρικών δεδομένων.

Έδρα και διάρκεια: Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στη Θηρασία την περίοδο 17 Αυγούστου 2014 (άφιξη) έως 27 Αυγούστου 2014 (αναχώρηση).

Παροχές: Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης καλύπτονται τα έξοδα μόνο για διαμονή/διανυκτέρευση. Σημειώνεται ότι τα έξοδα για την ημερήσια διατροφή/διαβίωση και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετάβασης από και προς τη Θηρασία επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, μέχρι τις 13 Ιουνίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikos@ims.forth.gr, υπ’ όψιν του Δρ. Νίκου Παπαδόπουλου.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δρ Νίκος Παπαδόπουλος, Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, ΤΘ 119, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον δρα Νίκο Παπαδόπουλο: τηλ: (+30) 28310 56627, 25146, Email: nikos@ims.forth.gr

Δικτυακός τόπος: http://www.ims.forth.gr/