Για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η έρευνα στη Συνοικία Ν των Μαλίων θα μιλήσουν την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ο διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Alexandre Farnoux και ο διευθυντής της Βελγικής Σχολής Αθηνών Jan Driessen, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Μινωικής Αρχαιολογίας (18.30, Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22).

Η Συνοικία Ν των Μαλίων, που ανασκάφθηκε από το 1988 μέχρι το 1993, υπήρξε αντικείμενο πολλών δημοσιεύσεων, με τελευταίο το άρθρο στο Studi offerti a Vincenzo La Rosa (2011). Η Συνοικία Ν παρέχει, ακόμη και σήμερα, το μόνο ξεκάθαρο και καλά τεκμηριωμένο σύνολο της τελευταίας φάσης εγκατάστασης του χώρου, μεταξύ της ΥΜ ΙΙΙΑ2 και ΙΙΙΒ. Πρόσφατες ανακαλύψεις, ιδιαίτερα στο Μπούφο στο Σίσι, επιτρέπουν τον καλύτερο προσδιορισμό αυτής της τελικής εγκατάστασης στα Μάλια.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της ανακοίνωσης: «Η συνοικία Ν απέδωσε, όχι μόνο αξιόλογα αρχιτεκτονικά λείψανα (μωσαϊκά, εστίες, κίονες), αλλά και μοναδικά ευρήματα (πρόπλασμα οικίας) και πλούσιες ομάδες αρχαιολογικού υλικού (εκατοντάδες αγγεία). Τέλος, είναι σημαντική εξαιτίας της αναγνώρισης δύο φάσεων κατοίκησης. Η πρώτη διαπιστώθηκε σε δύο λάκκους που βρέθηκαν εκτός του κτιρίου. Η δεύτερη αντιπροσωπεύεται από τα ευρήματα ενός στρώματος καταστροφής που βρέθηκαν πάνω στα δάπεδα της τελευταίας φάσης του κτιρίου. Η πρώτη φάση χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙ Α2 και στις αρχές της ΥΜ ΙΙΙΒ, και η δεύτερη, στην ΥΜ ΙΙΙ Β. Οι μελέτες της κατανομής των αγγείων μας επιτρέπει να ταυτίσουμε τη λειτουργία και τη χρήση αυτού του μοναδικού κτιριακού συγκροτήματος των Μαλίων».

Το Μινωικό Σεμινάριο οργανώνεται από τους Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, Λευτέρη Πλάτωνα και Γιάννη Παπαδάτο, με τον Colin MacDonald ως γραμματέα.

To σεμινάριο θα γίνει στα ελληνικά.