Στα χρώματα της αρχαίας Ρώμης ανθίζει ο Παλατίνος Λόφος

Ο Παλατίνος δεν ήταν μόνο αρχιτεκτονική. Ήταν ένα παιχνίδι χρωμάτων – από τοιχογραφίες, κρήνες και λουλούδια.